Χτίζοντας το Capability – Capability Academies

Εδώ και χρόνια, οι οργανισμοί αντιλήφθηκαν την σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης των στελεχών τους. 

Η IBM, η McDonald’s και άλλες εταιρίες αντίστοιχου βεληνεκούς, δημιούργησαν τα δικά τους Corporate Universities. Συνδύασαν Ακαδημαϊκό περιεχόμενο και τη στρατηγική ανάπτυξη των στελεχών τους, με τη στήριξη Ακαδημαϊκών δασκάλων και αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων. Η έμφαση εδώ ήταν στην Ακαδημαϊκή γνώση. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι ψηφιακές Ακαδημίες- Βιβλιοθήκες, οι οποίες κεφαλαιοποίησαν το e-learning και έδωσαν πρόσβαση στους εργαζόμενους σε μεγάλες βιβλιοθήκες υλικού. Η έμφαση εδώ ήταν στην ποικιλία και την ευρύτητα του υλικού.

Και οι δύο πρακτικές, έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη των ανθρώπων, κατάλληλη για την εποχή τους.

Ωστόσο, οι έρευνες, έδειξαν ότι το Net Promoter Score του  L&D (δλδ. η ικανοποίηση των συμμετεχόντων), παρά τις επενδύσεις σε κεφάλαια και χρόνο, όλο και μειωνόταν.

Σήμερα, μεταβαίνουμε με ταχύτητα στο «Νέο Μοντέλο Μάθησης»:

 • Εκπαίδευση “in the flow of work”, άρα μικρές σύντομες και ουσιαστικές παρεμβάσεις
 • Εστιασμένη στον άνθρωπο και όχι στο περιεχόμενο
 • Αναπτύσσει τη συνολική ικανότητα (capability) και όχι απλά γνώσεις και δεξιότητες 
 • Έχει «υβριδική» σύνθεση, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό

Ακαδημίες ή Capablity Hubs;

Ο σημερινός learner έχει διαφορετικές απαιτήσεις:

 • Αναζητάει την ουσία μέσα από πρακτικές κατευθύνσεις οι οποίες είναι άμεσα εφαρμόσιμες
 • Έχει εύκολη και οικονομική πρόσβαση στη γνώση μέσα από την παγκόσμια βιβλιοθήκη η οποία είναι στη διάθεσή του
 • Έχει μικρό attention span (διάστημα διατήρησης της προσοχής)

Στην Avocado Learning Experiences, αντιμετωπίζουμε την ανάπτυξη της ικανότητας απολύτως εξατομικευμένα. 

Δημιουργούμε εμπειρίες συνεχούς ανάπτυξης οι οποίες συνδέονται με το σύγχρονο learner με τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ένα Avocado Learning Journey, δεν περιορίζεται σε κάποια σεμινάρια one-off. Σχεδιάζεται γύρω από τη μακροχρόνια μάθηση και τον πειραματισμό, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, για να:

 • Χτίσει την κατάλληλη νοοτροπία (mindset), ανοιχτή στη μάθηση και τον πειραματισμό
 • Ενεργοποιήσει θετικά τους συμμετέχοντες ώστε να πειραματιστούν με τις νέες μεθόδους και τα εργαλεία (gamification, simulations, group projects)
 • Δημιουργήσει κοιτίδες πρακτικής εφαρμογής μέσα από πραγματικά πρωτότυπες εμπειρίες (π.χ. Avocado Microlearning Platform, Emerging Managers Hackathon, Leadership Agora, κλπ.)
 • Δώσει επιλεγμένη και στοχευμένη γνώση μέσα από bite-sized εκπαιδευτικά στοιχεία (minicourses, animated videos, video chunks, κλπ) 
 • Εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την ψηφιακή συνεργασία (online group games, game apps, collaboration tools)
 • Ενισχύσει με εργαλεία άμεσης εφαρμογής, κατάλληλα για το κάθε κοινό και τον οργανισμό

Το κυριότερο όμως, είναι πως ένα Avocado Learning Journey είναι απόλυτα ανθρωποκεντρικό και έχει ως «οδηγούς» την εξαιρετική ομάδα των facilitators και advisors μας, οι οποίοι φροντίζουν να το κάνουν συναρπαστικό!

Μαρίνα Κουναλάκη
Managing Partner
Avocado Learning Experiences