GROWING

Life & Professional Skills

Η επιδίωξη της επιτυχίας είναι σκοπός και η ανάπτυξη του εαυτού μας είναι επένδυση που μας οδηγεί στην επιτυχία

Τα προγράμματα Growing της Avocado Learning Experiences αναπτύσσουν με τρόπο πρακτικό και διεισδυτικό, στάση αισιοδοξίας στις καθημερινές προκλήσεις και προάγουν συμπεριφορές επιτυχίας, ενώ παράλληλα είναι γεμάτα με τεχνικές εύκολες και εφαρμόσιμες για το σύνολο της ζωής σας!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ

learning growing 1 1

Οι άνθρωποί σας έχουν τις σωστές δεξιότητες, έχουν όμως την κατάλληλη νοοτροπία για να φέρουν τα αποτελέσματα;

Δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις αλλαγές;

Εμείς είμαστε εδώ να τους εμπνεύσουμε

 • Goal Mapping ® Personal Success Workshop
 • Living in an Agile World
 • From Mindset to Behaviors (Growth Mindset)

Οι άνθρωποί σας χρειάζονται στήριξη σε συγκεκριμένες, στοχευμένες ανάγκες;

Θέλετε να τους στηρίξετε ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα την ενέργειά τους και να έχουν ισορροπία;

Εμείς είμαστε εδώ να τους ενδυναμώσουμε

 • Grow your strengths through Adversity (Resilience)
 • Performing in slippers
 • Energy Management (Time & Stress workshop)
 • Disrupt Thinking
learning growing2
learning growing3

Πως διαχειρίζεστε επικοινωνιακά ζητήματα με τους ανθρώπους σας, τις ομάδες σας ή τους συνεργάτες σας;

Θέλετε να ενισχύσετε την επιρροή που ασκούν οι άνθρωποί σας;

Εμείς είμαστε εδώ να τους μυήσουμε στα μυστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας!

 • Agile Communication through Prism brainmapping® 
 • Impactful Communication
 • Connecting with EQ
 • Negotiation as a Life Skill

Έχετε στελέχη με εξαιρετική εξειδίκευση που χρειάζεται να ενισχύσουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις ιδέες τους;

Εμείς είμαστε εδώ να τους δείξουμε τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία

 • Story Telling
 • Public Speaking
 • Pitching
 • Master Professional Presentations
learning growing4

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν οι παραπάνω σκέψεις έχουν περάσει και από το δικό σας μυαλό ή η προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων σας βρίσκεται στις προτεραιότητες του οργανισμού σας, επικοινωνήστε μαζί μας για σχεδιάσουμε το πρόγραμμα που ταιριάζει στους δικούς σας ιδιαίτερους επιχειρησιακούς στόχους.

F.A.Q.

Η διάρκεια ενός προγράμματος εξαρτάται από το περιεχόμενο, τον ρυθμό και το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν τόσο οι ίδιοι οι συμμετέχοντες όσο και η εταιρεία. Λαμβάνοντας υπόψη την εργασιακή καθημερινότητα των ανθρώπων σας αλλά και το χρόνο πειραματισμού (πρακτικής εφαρμογής) και αφομοίωσης, συνιστάται να υπάρχει μια απόσταση περίπου 15-20 ημερών ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ενότητες (workshops ή άλλες δράσεις). Για παράδειγμα, για ένα πρόγραμμα με 3 εκπαιδευτικές ενότητες θα χρειαστούμε περίπου 1,5-2 μήνες.
Εξαρτάται και πάλι από τα στοιχεία μάθησης (learning elements) που θα επιλέξουμε να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα. Για παράδειγμα στα webinars μπορούν να συμμετέχουν έως και 50 άτομα, στα Masterclasses έως και 150 άτομα, στα workshops έως και 15 άτομα/group ή 20 άτομα/group (με δυο facilitators)
Ασφαλώς ναι, μέσω των πλατφορμών Zoom, Microsoft Teams, Webex ή όποια πλατφόρμα υποστηρίζει την εταιρεία σας. Τα online προγράμματά μας είναι πλήρως διαδραστικά και συμμετοχικά.
Η πλήρης προσαρμογή των προγραμμάτων είναι στο DNA μας και το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Μέσα από το στάδιο Lensing διερευνούμε και αναδεικνύουμε τις πραγματικές ανάγκες, λαμβάνουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς και των συμμετεχόντων και βάσει αυτών αλλά και άλλων κριτηρίων θα σχεδιάσουμε το πρόγραμμα
Εξαρτάται από το prework που θα επιλέξουμε να κάνουμε κατά το στάδιο lensing. Μια συνηθισμένη περίοδος προσαρμογής κυμαίνεται από 15-30 ημέρες.

Η επένδυση ενός προγράμματος συνήθως περιλαμβάνει επιλεγμένα εργαλεία και μεθόδους που αξιοποιούμε κατά το:

 • στάδιο lensing όπως: focus groups, scrum meetings, observations, pulse survey, εργαλείο νευροεπιστήμη (Prism Brain Mapping tool), development centers κ.α.
 • στάδιο learning όπως: e-learning ή microlearning εκπαιδευτική πλατφόρμα, learning & experiment elements, workshops κ.α.
 • στάδιο sustaining όπως: follow up workshops, personal ή group coaching, microlearning elements
Η επιλογή των κατάλληλων συμβούλων-εισηγητών γίνεται πάντα βάσει της εξειδίκευσης και της εμπειρίας που απαντούν στις ανάγκες και τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος. Μια ακόμα παράμετρος είναι η κουλτούρα εκπαίδευσης που έχει κάθε οργανισμός (π.χ. παραδοσιακή, σύγχρονη, συντηρητική) όπου επιλέγεται ο εισηγητής που ταιριάζει καλύτερα στο στυλ των εκπαιδευομένων

Οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στην e-learning πλατφόρμα της ALE και στα learning & experiment elements του προγράμματος, για 6 μήνες. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να κάνουν download μέρους του υλικού που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα.

Στο τμήμα HR και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με τα εργαλεία και τις μεθόδους που θα αξιοποιηθούν παραδίδονται αναλυτικές αναφορές από pulse survey,
focus groups, development centers σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ανατροφοδότησης από την αξιολόγηση του προγράμματος τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από τους συμβούλους – εισηγητές

Μαζί θα σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τα ευρήματα από το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε όπως: τι παρατήρησαν οι εισηγητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ποια σημεία χρήζουν ανάπτυξης και βελτίωσης, τι θα ενδιέφερε τους συμμετέχοντες.
 • Τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς και εκπαιδευτικούς στόχους της εταιρείας για τη συγκεκριμένη ομάδα.

4 ΠΥΛΩΝΕΣ AVOCADO

with Avocado Learning Experiences

Life & Professional Skills

with Avocado Learning Experiences

Management & Leadership Development

with Avocado Learning Experiences

Sales & Customer Experience Training

with Avocado Learning Experiences

Team & Development Culture