Τι πρέπει να αλλάξει στην L&D στρατηγική για να στηρίξει την επιτυχία του υβριδικού μοντέλου εργασίας;

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας έχει ως βάση την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα. Αυτή είναι και η ανάγκη για τις προσαρμογές στη στρατηγική L&D για να στηρίξει το μοντέλο αυτό.

Οι ευκαιρίες που έρχονται με την εγκαθίδρυση του υβριδικού μοντέλου εργασίας από τους οργανισμούς επηρεάζουν πολλούς τομείς.
Για τους εργαζόμενους: καλύτερος έλεγχος του προσωπικού τους χρόνου, ανάπτυξη της ευεξίας τους, καλύτερη εστίαση και παραγωγικότητα… μία περισσότερο ισορροπημένη προσωπική ζωή.
Για τους οργανισμούς: μείωση του κόστους λειτουργίας, καλύτερη ευεξία και πιστότητα των εργαζομένων, κ.ο.κ.

Παράλληλα, δεν αμφισβητεί κανείς ότι φέρνει και πολλές προκλήσεις: αλλάζει η έννοια του «χώρου εργασίας»- από την έννοια του φυσικού χώρου, σε εργασία από παντού. Διαφοροποιεί ξεκάθαρα τις προτεραιότητες των leaders αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν και συσχετίζονται με τις ομάδες. Δημιουργεί ώθηση προς τις ψηφιακές δεξιότητες, τις αυτοματοποιήσεις και τις οριζόντιες δομές. Συγχρόνως περιλαμβάνει ένα φάσμα συνεχούς αλλαγής σε πολλές διαστάσεις.

Πώς μπορεί να συμβάλλει το L&D;

Η πανδημία και οι ραγδαίες αλλαγές που προκάλεσε, τοποθέτησε το L&D στο ρόλο του καταλύτη για την προσαρμογή των ανθρώπων, των ομάδων και των μάνατζερ στις νέες συνθήκες αλλά και στην ενδυνάμωση του engagement. Και εκεί είναι απαραίτητο να παραμείνει.

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει συνοψίζονται στα εξής:

  • Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με πολλά θέματα που απαιτούν το χρόνο τους
  • Δεν έχουν χρόνο για μάθηση
  • Περιορισμοί στα budget
  • Δεν υπάρχει σαφήνεια ως προς τις ανάγκες των learners
  • Δεν υπάρχουν στον οργανισμό οι απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες
  • Η διαθέσιμη τεχνολογία δεν είναι επαρκής
    (Βλ. διάγραμμα)
LEARNING IN THE HYBRID BRANDON HALL SURVEY

Στρατηγικές L&D για το Υβριδικό περιβάλλον εργασίας


Με τα δεδομένα αυτά, έχει ήδη ξεκινήσει η επόμενη μέρα. H στρατηγική L&D, στο μελλοντικό υβριδικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να περιλάβει τα εξής στοιχεία:

Είναι θέμα νοοτροπίας


Όσα προγράμματα digital savvy και αν παρακολουθήσει κάποιος, όσο και αν του εξηγήσουν πώς θα συνεργάζεται μέσα από collaboration tools, η επιτυχία θα κριθεί από την υιοθέτηση της κατάλληλης νοοτροπίας: Το βαθμό δηλαδή στον οποίο οι εργαζόμενοι είναι ανοικτοί στη μάθηση, αποζητούν την ανάπτυξή τους όχι γιατί πρέπει αλλά γιατί θέλουν. Την ευελιξία που δείχνουν σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής.
Ήδη τα L&D departments και εδώ στην Ελλάδα έχουν δώσει έμφαση στο χτίσιμο του Mindset το οποίο όλο και ανεβαίνει στην ατζέντα.

Έμφαση στους leaders


Ο ηγέτης μίας υβριδικής ομάδας χρειάζεται να υποστηριχθεί για να προωθήσει την αυτονομία, την αυτάρκεια και την προσωπική υπευθυνότητα. Πώς θα φέρει το αποτέλεσμα με ανθρώπους που μπορεί να μην τους βλέπει καν; Η έμφαση εδώ είναι στην ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας και της ενσυναίσθησης. Επίσης, σε τρόπους ανάπτυξης της προσωπικής υπευθυνότητας στην ομάδα και την εξάλειψη του micromanagement καθώς την ανάπτυξη των ταλέντων σε απομακρυσμένο περιβάλλον.
Η ανάπτυξη της ικανότητας υβριδικής ηγεσίας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία.

Πραγματική ευελιξία


Η ευελιξία δεν είναι απλά ένα buzzword. Οι ειδικοί του L&D καλούνται να χτίσουν ένα περιβάλλον μάθησης που αντικατοπτρίζει την ευελιξία που απαιτείται από τους υβριδικά εργαζόμενους. Αυτό περιλαμβάνει προγράμματα on-demand τα οποία καλύπτουν προσωποποιημένες ανάγκες, όποτε και όπου το επιθυμούν οι εργαζόμενοι. Η παγίδα στο κομμάτι αυτό είναι η απλή επιστροφή στον προ της πανδημίας τρόπο εκπαίδευσης (αίθουσα μόνο ή μεγάλα e-learning courses).
Η απάντηση βρίσκεται στα ευέλικτα learning paths τα οποία συνδυάζουν ασύγχρονα στοιχεία και εργαλεία microlearning σύντομης διάρκειας με πρακτικές συναντήσεις συνεργασίας και εμπέδωσης (σε αίθουσα ή online).

Από δέσμευση πώς πάμε;


Αν σκεφτεί κανείς ότι η διάρκεια συγκέντρωσης (attention span) των ανθρώπων μειώνεται θεαματικά – αποτέλεσμα της τεχνολογίας και του multi-tasking- , η δέσμευση στη μάθηση γίνεται δεν είναι απλή υπόθεση.
Πώς μπορούν οι ειδικοί του L&D να διασφαλίσουν τη δέσμευση αυτή στο υβριδικό περιβάλλον;
• Είναι απαραίτητο τα προγράμματα να περιλαμβάνουν πολλά και διαφορετικά κανάλια και τρόπους μάθησης τα οποία καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες
• Ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Διαδραστικές εμπειρίες που εμπλέκουν τον learner
• Να περιλαμβάνουν συνεργασία και κοινωνική μάθηση (social learning)
• Να συνδυάζονται και να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα του οργανισμού
• Να δίνουν την ευκαιρία για πρακτική εφαρμογή και μάθηση από subject matter experts η οποία συνεχίζεται και μετά το τέλος του προγράμματος

Ουκ εν τω πολλώ το ευ


Ο υβριδικά εργαζόμενος συχνά μπορεί να περνάει μεγάλο μέρος της ημέρας μπροστά σε μία οθόνη. Οι εμπειρίες μάθησης δεν πρέπει να τον επιβαρύνουν αλλά να τον ξεκουράζουν.
Είναι απαραίτητη λοιπόν η μετάβαση σε σύντομες και περιεκτικές εμπειρίες, είτε ασύγχρονες, είτε δια ζώσης.

Το ψηφιακό οικοσύστημα


Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να ανταποκριθεί στο υβριδικό μοντέλο εργασίας, μπορούν να αξιοποιηθούν με επιτυχία στα προγράμματα μάθησης.
Η ψηφιακή ή/και υβριδική αίθουσα, τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας, το intranet κλπ. αποτελούν μέρος του τεχνολογικού οικοσυστήματος που είναι απαραίτητο να ενταχθεί στη μάθηση.

«Φωνή λαού»


Η επιτυχία του υβριδικού μοντέλου σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι εμπλέκονται στο αποτέλεσμα.
Αντίστοιχα λειτουργεί και στη μάθηση:
• Η εμπλοκή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων μάθησης (polls, focus groups, awareness instruments)
• Η αναζήτηση του ουσιαστικού feedback κατά τη διάρκεια
• Η ετοιμότητα προσαρμογής των προγραμμάτων
Είναι η στιγμή όπου οι γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι είναι απαραίτητο να μετατραπούν σε ατομικούς στόχους ανάπτυξης. Δηλαδή κάθε συμμετέχων σε ένα πρόγραμμα να έχει ουσιαστικούς λόγους να συμμετάσχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα που θέλει να πετύχει.

Συνεχιζόμενη μάθηση

Τέλος, σε αυτό το περιβάλλον το οποίο επιβάλλει συνεχείς αλλαγές και μεταβάσεις, τα προγράμματα L&D δε μπορούν παρά να ωθούν στη συνεχιζόμενη μάθηση.

Σίγουρα στην πορεία οι ειδικοί του L&D θα έχουν στη διάθεσή τους και νέα εργαλεία και μεθοδολογίες για να ανταποκριθούν σε αυτό που έρχεται. Αυτό που έχει σημασία ωστόσο, είναι να υπάρχει ετοιμότητα για να προσαρμόσουν και να προσαρμοστούν αλλά και στενή επαφή με τους αποδέκτες των προγραμμάτων αυτών.

Η Avocado Learning Experiences

Στην Avocado Learning Experiences αναζητούμε συνεχώς και προσαρμόζουμε τις μεθοδολογίες και το περιεχόμενο μας για να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις προκλήσεις.
Διαμορφώνουμε ανθρωποκεντρικά προγράμματα με το πιο σύγχρονο περιεχόμενο, αξιοποιώντας τόσο την τεχνολογία, όσο και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες των οργανισμών και των ομάδων.
Λύσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις νέες συνθήκες, τους στόχους και τις ανάγκες των οργανισμών αλλά και των συμμετεχόντων.

Έχουμε ήδη υποστηρίξει σημαντικούς οργανισμούς να στηρίξουν τη μετάβαση στο υβριδικό μοντέλο σε μεγάλη κλίμακα, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών το οποίο συνεχώς διευρύνεται.

Μαρίνα Κουναλάκη
Managing Partner
Avocado Learning Experiences

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο HR PROFESSIONAL στο τεύχος του Φεβρουάριου 2023 από τις εκδόσεις BOUSSIAS