Η μετάβαση από Learning Provider σε Learning Partner

H ανάγκη για μετατόπιση από απλό πάροχο/προμηθευτή σε σημαντικό συνοδοιπόρο


Πώς είναι η σχέση του L&D με τους παρόχους εκπαίδευσης;
Στηρίζουν τη στρατηγική ή απλά αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν κάποια σεμινάρια;

Το έλλειμα ταλέντου (talent gap) είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντιμετωπίζεται μόνο μέσω του recruiting. Πρόσφατη έρευνα της McKinsey αποκαλύπτει το στοίχημα της εποχής: 9 στα 10 στελέχη θεωρούν ότι οι ανάγκες σε δεξιότητες (skill gaps) θα αυξηθούν εκθετικά τα επόμενα χρόνια.
Το L&D βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας εποχής και καλείται να παίξει κρίσιμο ρόλο στον «πόλεμο του ταλέντου», μέσα από τις εξής προκλήσεις:

  • Reskilling & upskilling
  • L&D Budget
  • 5 γενιές οι οποίες εργάζονται μαζί και δημιουργούν νέες συνθήκες
  • Η τεχνολογία και ο αυτοματισμός αλλάζουν το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας
  • Πληθώρα μεθόδων και εργαλείων εκπαίδευσης – πλέον και με AI!
  • Να αποδείξει την αξία των προγραμμάτων για τον οργανισμό

Για να ανταποκριθεί σε αυτές, το L&D αναζητάει ένα διαφορετικό επίπεδο συνεργασίας, το οποίο υπερβαίνει την απλή ανάθεση ενός ή μίας σειράς «σεμιναρίων».


Χρειάζεται ένα συνεργάτη και συνοδοιπόρο που θα μπορέσει να στηρίξει τις ανάγκες αυτές στους εξής 5 άξονες:

1. Συνολική επιμέλεια προγραμμάτων

Το L&D γνωρίζει σίγουρα τον οργανισμό, τις ανάγκες του και πού θέλει να στοχεύσει. Ο learning partner χρειάζεται να μπορεί να αντιληφθεί -και γιατί όχι- να συν-διαμορφώσει τη στρατηγική L&D και να προσφέρει συνολική (end-to-end) επιμέλεια προγραμμάτων.
Παράλληλα να διαθέτει τεχνογνωσία, εργαλεία, μεθόδους και ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλα για το κοινό στο οποίο θέλει να απευθυνθεί ο οργανισμός. Να διαθέτει ευελιξία, χωρίς «έτοιμες συνταγές».

2. Ανάπτυξη της δέσμευσης των συμμετεχόντων.

Πώς θα διασφαλίσει το L&D ότι οι συμμετέχοντες διατηρούν τη δέσμευσή τους από την αρχή έως το τέλος του προγράμματος;
Σίγουρα μπορεί να βοηθηθεί από τους ειδικούς της επικοινωνίας, τη διαφημιστική εταιρία ή τους marketeers. Και βέβαια αυτό θα απαιτήσει ένα σημαντικό budget.
Ή μπορεί να αναζητήσει έναν learning partner ο οποίος θα μπορέσει να υποστηρίξει τη συνολική επικοινωνία των προγραμμάτων αξιοποιώντας τους πιο σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.
Και η συμβολή του δε σταματάει εδώ. Η δέσμευση χτίζεται και ενισχύεται συνεχώς μέσα από το περιεχόμενο, την ίδια την υλοποίηση του προγράμματος, τους facilitators οι οποίοι μεταφέρουν το πάθος τους και την ουσιαστική εμπειρία τους στην πραγματικότητα των συμμετεχόντων.

3. Λαμβάνει υπόψη την πραγματική αξία που φέρνει το πρόγραμμα στον οργανισμό

Ο πονοκέφαλος των HR και ειδικότερα των L&D είναι το πώς μπορούν να αξιολογήσουν ουσιαστικά τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης στον οργανισμό.
Ο βαθμός δηλαδή που οι πραγματικοί στόχοι της εκπαίδευσης έχουν επιτευχθεί και υπάρχει ROI.
Ο learning partner είναι σε θέση να αξιοποιήσει εργαλεία που διαθέτει ή και να προτείνει άλλα που ίσως δε διαθέτει, προκειμένου ο οργανισμός να μπορέσει να αξιολογήσει την επίδραση του προγράμματος στη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

4. Ουσιαστική γνώση του πώς αναπτύσσονται δεξιότητες

Με το reskilling και το upskilling να αφορούν πρώτα από όλα τα soft skills και το mindset, η επιτυχία κρίνεται από το βαθμό στον οποίο ο συνεργάτης θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες του οργανισμού. Είναι σίγουρο πως δεν αρκεί η «μεταφορά» ενός -συνήθως- επιτυχημένου προγράμματος από το εξωτερικό. Η προσέγγιση «one size fits all» έχει περιορισμούς στο αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει.
Απαιτείται η ικανότητα να κατανοήσει σε βάθος τον οργανισμό, την κουλτούρα και τους μηχανισμούς του. Να προτείνει αλλά και να υλοποιήσει λύσεις που δε μένουν στα στενά όρια του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά ενισχύουν τον ενθουσιασμό και τη διάθεση των συμμετεχόντων να δοκιμάσουν νέους τρόπους σκέψης και τεχνικές.

5. Είναι μέρος της ομάδας

Ο Learning Partner λειτουργεί σαν προέκταση της ομάδας του L&D από την πρώτη μέρα, ακόμη και πριν συμφωνήσει επίσημα να αναλάβει το έργο. Μπορεί να στηρίξει το L&D και πριν τη λήψη της απόφασης, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του οργανισμού και όχι απλά την προώθηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας.
Εννοείται βέβαια ότι αυτή η υποστήριξη δε σταματάει με την ανάληψη του έργου. Ένα πραγματικός learning partner είναι απαραίτητο να μπορεί να διαθέσει μία dedicated ομάδα η οποία θα ασχολείται με το πρόγραμμα και τον οργανισμό καθ’όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. Και βέβαια να είναι σε θέση να κάνει προτάσεις οι οποίες διασφαλίζουν τη συνέχιση και εγκαθίδρυση της γνώσης με ή χωρίς την παρουσία του partner.

Η Avocado Learning Experiences

Στην Avocado Learning Experiences πιστεύουμε ότι η μάθηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων μίας εταιρίας είναι σοβαρή επένδυση. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε, δεν προτείνουμε απλά , αλλά συν -δημιουργούμε λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε οργανισμού.
Μοναδική προσέγγιση
Η συνεργασία μας ξεκινάει πριν την ανάληψη κάθε έργου και συνεχίζει και μετά την ολοκλήρωσή του. Κάθε εμπειρία μαζί μας ενσωματώνει 5 βήματα:
Lensing: Μέσα από πληθώρα μεθόδων κατανοούμε σε βάθος τον οργανισμό και τους στόχους του.
Designing: Δημιουργούμε «το δικό σας πρόγραμμα» με ουσιαστικές προσαρμογές αλλά και πρωτογενές περιεχόμενο και εργαλεία.
Delivering: Χτίζουμε ουσιαστικές, αξέχαστες και παρακινητικές εμπειρίες για όλους τους συμμετέχοντες.
Feeding back: Είμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία και παρέχουμε ουσιαστική ανατροφοδότηση σε όλα τα στάδια της υλοποίησης με μετρήσιμα στοιχεία σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος.
Sustaining: Σχεδιάζουμε ουσιαστικές δράσεις που διασφαλίζουν την εδραίωση του αποτελέσματος.

Avocado Learning Canvas 15.5 × 9.5 cm

Avocado Learning Canvas®


Ο μοναδικός υβριδικός καμβάς μάθησης της Avocado (δείτε εικόνα) διασφαλίζει ότι δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον που παρακινεί, τροφοδοτεί και ενθουσιάζει τους συμμετέχοντες, προσφέροντας λύσεις ευέλικτες που εξοικονομούν χρόνο και αξιοποιούν δημιουργικά την τεχνολογία στην εκπαίδευση.
Η αποστολή μας είναι να λειτουργούμε ως learning partners και να διατηρούμε διαρκείς σχέσεις με όλους τους οργανισμούς που συνεργαζόμαστε.

Μαρίνα Κουναλάκη
Managing Partner
Avocado Learning Experiences

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο HR BUYERS GUIDE στο τεύχος του Ιουλίου 2023 από τις εκδόσεις BOUSSIAS