ADDED VALUE SERVICES

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συμβάλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων

Η ομάδα της Avocado Learning Experiences έχει κεραίες παντού! Ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε, ανανεώνουμε και αναπτύσσουμε συνεχώς σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους και εργαλεία που απογειώνουν την εμπειρία.

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να ενσωματωθούν στα στάδια της προσέγγισής μας αναλόγως της προσφερόμενης λύσης

added value service1

DEVELOPMENT CENTER

Δημιουργούμε διαδραστικές εμπειρίες που βασίζονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων σας αλλά και του οργανισμού. Αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές που αναδεικνύουν τη δυναμική τους και μέσα από στοχευμένες και μεθοδευμένες ενέργειες και δράσεις:

 • Ενισχύουμε την προθυμία και θέληση των συμμετεχόντων να προχωρήσουν σε αλλαγές που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη
 • Συμβάλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
 • Δημιουργούμε μαζί τους ένα εξατομικευμένο, ρεαλιστικό πλάνο ανάπτυξης και σε συνεργασία μαζί σας παρακολουθούμε την πορεία τους

MEETINGS’ FACILITATION & ACTIVATION

Το Facilitation είναι “τέχνη” και “τεχνική” κι εμείς διαθέτουμε και τα δυο. Συνθέτουμε μαζί σας την ατζέντα του εταιρικού σας συνεδρίου/workshop/event και αναλαμβάνουμε πλήρως το συντονισμό, εμπλουτίζοντας το παράλληλα με παρεμβάσεις που ενεργοποιούν τους συμμετέχοντες, ενισχύουν τη δέσμευσή τους, αναδεικνύουν τη δυναμική τους και αξιοποιούν εργαλεία και τεχνικές που οδηγούν σε συμπεράσματα και ενέργειες. Οι παρεμβάσεις μας είναι στοχευμένες και συνδέονται με τη θεματολογία και το σκοπό του συνεδρίου σας. Μερικές από τις παρεμβάσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Teamwork labs
 • Mini workshops
 • Teambuilding activities
 • Motivational Speech
 • Experiential activities
 • Customized Simulation and Board Games
added value service2
added value service3

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του εργαλείου Prism® Brainmapping, που βασίζεται στη Νευροεπιστήμη, για να χαρτογραφήσουμε τις τάσεις συμπεριφοράς και της συναισθηματικής τους νοημοσύνης των ανθρώπων σας και να αντλήσουμε πολύτιμες πληροφορίες για το πως δρουν και λειτουργούν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και σε περιβάλλον 360ο. Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας (Prism® Brainmapping Certified Practitioners) παρέχουν εμπεριστατωμένη ανατροφόδοτηση των αποτελεσμάτων και συμβουλευτική για την αξιοποίηση των ευρημάτων. Το Prism® Brainmapping εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στους πυλώνες:

 • Leadership
 • Coaching
 • Team Development
 • Career Exploration
 • Recruitment
 • Sales Training
 • Performance Management

PERSONAL COACHING & GROUP GOACHING

Στηρίζουμε τους ανθρώπους σας να ξεκλειδώσουν τη δυναμική τους, να εστιάσουν στους στόχους τους και να μεγιστοποιήσουν την προσωπική τους απόδοση. Οι πιστοποιημένοι Coach μας είναι εδώ για να:

 • Αναδείξουν το awareness του ατόμου με ισχυρές τεχνικές ερωτήσεων, ώστε να καταλάβουν τι πραγματικά επιθυμούν και ποιος είναι κατά βάθος
 • Συμβάλλουν στη δημιουργία πρακτικών και των-βήμα προς βήμα-σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων του
 • Παρέχουν συνεχή υποστήριξη για τυχόν αλλαγές ή εμπόδια που μπορεί να συναντήσει το άτομο
 • Παρέχουν εργαλεία, τεχνικές και στρατηγικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση της αλλαγής και την επιτυχία

Σε επίπεδο ομάδας, το Group Coaching θα βοηθήσει την ομάδα σας να:

 • Ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών της για την επίτευξη των κοινών στόχων
 • Χτίζει βαθύτερες σχέσεις και συνδέσεις μέσα από κοινές εμπειρίες
 • Αναπτύξει τις επικοινωνιακές της δεξιότητες όπως η παροχή και η λήψη ανατροφοδότησης, η καθοδήγηση άλλων, η ενεργητική ακρόαση
 • Ενισχύσει την υπευθυνότητά της (accountability)
 • Διερευνά ευκαιρίες για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη
added value service4
added value service5

MEASUREMENT TOOLS

Αξιοποιούμε σύγχρονες και ευέλικτες μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να μετρήσουμε:

 • Το επίπεδο ετοιμότητας των ανθρώπων σας σε σχέση με το πρόγραμμα
 • Το επίπεδο συγκεκριμένων δεξιοτήτων βάσει ρόλου
 • Τον βαθμό επίγνωσης και αφομοίωσης του προγράμματος (πριν και μετά)
 • Το βαθμό επίδρασης της εκπαίδευσης στην καθημερινή απόδοση των ανθρώπων σας
 • Το βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα στο σύνολό του

Μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι:

 • Test scores (πριν και μετά το πρόγραμμα)
 • Course completion and certification
 • Self-assessment questionnaires
 • Focus groups
 • On-the-job observation
 • Interviews