ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ

EXECUTIVE PARTNER, MASTER TRAINER

CHRISTOS MAKEDOS
Ο Χρήστος έχει τον ρόλο του Executive Partner & Master Trainer στην Avocado Learning Experiences. Είναι συνιδρυτής και συν-εμπνευστής της Avocado.

Ο Χρήστος

Ο «γκουρού» της ομάδας, καθώς έχει όλες τις απαντήσεις!

O Χρήστος, είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του περιεχομένου αλλά και για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών μας.

Ενώ ξεκίνησε ως μηχανικός (είναι μηχανολόγος μηχανικός) και Διευθυντής Εργοστασίου στην βιομηχανία, τον «κέρδισε» η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των Ανθρώπων, την οποία υπηρετεί με πάθος για περισσότερα από 25 χρόνια.

Περισσότερα από 18.000 στελέχη έχουν απολαύσει τις εξαιρετικές του εισηγήσεις σε θέματα Ανάπτυξης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ειδικότερα σε τομείς Ηγεσίας, Διαπραγματεύσεων, Πωλήσεων, Διοίκησης, Προσωπικής ανάπτυξης και Διαχείρισης Αλλαγών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Όταν δεν εκπαιδεύει… εκπαιδευτές ή δε διαβάζει -όπως οφείλει-, ασχολείται με τα τρία υπέροχα παιδιά του, Ελένη, Ανθή και Κωνσταντίνο, ή αναζητάει «ψαγμένα» στέκια ανά την Ελλάδα.